ADVENTNÍ KONCERT 8.12.2018

Srdečně Vás zveme na adventní koncert, který se uskuteční v sobotu na závěr adoračního dne farnosti v 17:00 hod. v našem kostele ve Zvoli. Zahraje DECHOVÝ ORCHESTR ZÁBŘEH Na závěr Vás čeká malé občerstvení (Obrázek převzatý z: http://www.schmarcz.estranky.cz)

ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI – sobota 8.12.2018

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 8.12.2018 7:00 rorátní mše svatá – 1.roráty, poté snídaně na faře 9:00  vystavení Nejsvětější Svátosti (poté bude možnost využít svátosti smíření) a následuje adorace až do 15:00 Každý se může zapsat k adoraci vzadu v kostele na stolečku. Od 14  do 15:00 adorace se zpěvem a kytarou. Od 17:00 začíná adventní koncert […]

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – arcibiskup Jan

V roce 2005 skončil PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR a jeho závěrečný dokument vyšel po schválení Svatým stolcem v roce 2007. Dokument má řadu výzev pro jednotlivé diecéze, včetně výzvy uspořádat diecézní synody. Po zvážení různých modelů jsem se rozhodl nezatěžovat kněze a věřící další strukturou, kterou by synoda vyžadovala, ale pokusil jsem se […]

FARNÍ DEN 23.6.2018

Zveme Vás na již 4. farní den 23.6.2018 ve Zvoli na zahradě farního domu. Děti čeká 8 stanovišť s úkoly a divadélko. Každé stanoviště bude označené jiným obrázkem. Když úkol splní, dozví se tajné ČÍSLO. Na jednom ze stanovišť zjistí, kde má hledat TAJNOU ŠIFRU. Aby šifru děti vyluštily, musí znát všech 8 číslic a […]

NE! „Istanbulské úmluvě“!

Chvála Kristu! Naši otcové biskupové vydali „Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy“. V tomto listě vyjadřují svůj nesouhlas s Istanbulskou úmluvou a jsou proti ratifikaci tohoto dokumentu parlamentem ČR. VÍCE INFORMACÍ SE ZOBRAZÍ PO KLIKNUTÍ ZDE

POZOR ZMĚNA! ADORACE

Čtvrteční adorace 24.5. bude zrušena, protože budeme slavit poutní mši svatou v kapli v Rájci, která je zasvěcená Panně Marii pomocnici křesťanů. Mše svatá v kapli v Rájci začíná v 17:30 hod. Čtvrteční adorace 31.5. bude zrušena protože budeme slavit slavnost Božího těla, mše svatá bude v kostele ve Zvoli.

Pravidelná adorace KAŽDÝ ČTVRTEK

Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin bude kostel otevřen k adoraci. Pokaždé bude otevření a uzamčení brány kostela zajišťovat někdo jiný (zapsat se na konkrétní čtvrtek můžete v kostele vzadu na stolečku) , zároveň si může připravit i program adorace anebo může být adorace zcela tichá. Pokud bude přítomen kněz, bude vystavena i Nejsvětější […]

PETICE proti podněcování k nenávisti v divadelní hře “Naše násilí a Vaše násilí” v Brně

Prosíme o připojení se k podpisu petice, která se snaží o zrušení uvedení divadelní hry “NAŠE NÁSILÍ A VAŠE NÁSILÍ”, která má mít premiéru v Brně v divadle Husa na provázku  v sobotu 26.května 2018 v 19 hodin. TATO HRA JE SILNĚ NEMORÁLNÍ A ZNEHODNOCUJE KŘESŤANSKÉ HODNOTY. Zde uvadíme otevřený dopis Národnímu divadlu Brno a […]