Kalendář akcí

SETKÁVÁNÍ NEPOKŘTĚNÝCH, KTEŘÍ MAJÍ VZTAH K CÍRKVI

1x za 14 dní v pondělí v 17:30h na faře
současně probíhá i setkání pro přípravu k biřmování

LISTOPAD – PROSINEC 2019

3 ROKY PO MISIÍCH

Zahájíme v sobotu 30.listopadu a ukončíme v pondělí 2.12.
Využijte možnosti ponechat si požehnat dům od misionářů. Zájemci se mohou hlásit u otce Františka.
Bližší program bude upřesněn.

RORÁTY

Rorátní mše svaté budou každou adventní sobotu vždy v 7 hodin ráno. Poté jste srdečně zváni na faru na čaj a něco k zakousnutí.
Přesné termíny:  7.12., 14.12., 21.12., 23. a 24.12.

ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI

neděle 8.12.2019

Adorační den v naší farnosti začneme pravidelnou nedělní mší svatou v 10:15 hod., kdy na závěr přijde i Mikuláš s nadílkou pro děti. Poté bude zahájena adorace s vystavením Nejsvětější svátosti. Adorace bude zakončena společně s otcem Františkem v 19 hod.

Je potřeba aby v kostele byl vždy někdo přítomný, proto bude vzadu v kostele na stolečku arch k zapisování se na jednotlivé časy adorací (budou po 30ti minutách,  ale zapsat se můžete i na delší časový úsek). Děkujeme

UBYTOVÁNÍ NA FARNOSTI V PÍSAŘOVĚ
Celoroční levné ubytování pro nenáročné na faře v Písařově, vhodné k
pořádání táborů, chaloupek, pro různá společenství, k víkendovkám, pro rodiny s dětmi, pro ty, kteří mají rádi klid akrásnou přírodu. Písařov se nachází v podhůří Jeseníků a Orlických hor – v létě možnost turistiky, v zimě lyžování. Ubytuje se 30 lidí, v létě je možnost ještě postavení stanů na zahradě. Pro zimní pobyt je celá fara vytápěná automatickým kotlem /topení obstarává správce fary/. Vše ohledně ubytování a i více se dozvíte na www.fara.estranky.cz, nebo na emailu Alena.Hlasna@seznam.cz
či telefonicky 728 324 581.

SVATÝ HOSTÝN

Odkaz na stránky s vnitřní kamerou v bazilice na sv. Hostýně. Po kliknutí na odkaz níže, se vám zobrazí stránky sv. Hostýna, kde je neustále zapnutá kamera v bazilice a můžete rozjímat před SVATOSTÁNKEM i přes internet.
Lze takto sledovat i přenos mše svaté.

 http://bazilika.nwt.cz/   (klikni)

….