Kalendář akcí

DUBEN 2019

SETKÁVÁNÍ NEPOKŘTĚNÝCH, KTEŘÍ MAJÍ VZTAH K CÍRKVI

1x za 14 dní v pondělí v 17:30h na faře
současně probíhá i setkání pro přípravu k biřmování

VELIKONOCE 2019

 Květná neděle – 14.4. 
– mše svatá ve Zvoli v 10:15 hod.
– křížová cesta na Kalvarii ve 14hod. od kostela v Pobučí
– mše sv. v Maletíně v 15hod.
 Zelený čtvrtek – 18.4. 
– mše svatá v 18:00 hod.
Velký pátek – 19.4. 
– křížová cesta po Zvoli až na Člupek – začátek v 9:00 hod. v kostele, ztvární děti a mládež
velkopáteční obřady v 15:00 hod. ve Zvoli

Bílá sobota – 20.4.
adorace o smyslu kříže – v 9:00 hod v kostele ve Zvoli a nasledně možnost tiché adorace u Božího hrobu, vzadu v kostele na stolečku je arch, kde je možné se zapsat na určitý čas.

Neděle – 21.4.
– vigilie zmrtvýchvstání ve Zvoli v 5:30 hod. a poté agapé (snídaně) na faře
bude sloužena ještě i mše v 10:15 (nejde již o vigilii zmrtvýchvstání !)
mše svatá v Maletíně- slavnost vzkříšení Páně – v 15:00

Velikonoční pondělí – 22.4.
– mše svatá ve Zvoli v 8:00

KVĚTEN 2019

NEDĚLE 5. 5. 2019

otevřeme motoristickou sezónu v Maletíně
při mši svaté v 15:00 hod.

SOBOTA 11. 5. 2019

9:00 přehlídka schól v kostele sv. Barbory
( za farnost Zvole – Vymětalovi a spol.)

PÁTEK 24. 5. 2019 – noc kostelů

Připravujeme výjezd autobusem do BRNA,
více informací u Františka Deutsche

NEDĚLE 26. 5. 2019

cyklopouť do kostela sv. Stanislava v Hynčině
jako setkání a poděkování účastníkům letošní Tříkrálové sbírky.
Mše svatá bude v 15.00 hod.
Na stropě je vyobrazena freska Tří Králů, kteří doputovali do Betléma.

 

UBYTOVÁNÍ NA FARNOSTI V PÍSAŘOVĚ
Celoroční levné ubytování pro nenáročné na faře v Písařově, vhodné k
pořádání táborů, chaloupek, pro různá společenství, k víkendovkám, pro rodiny s dětmi, pro ty, kteří mají rádi klid akrásnou přírodu. Písařov se nachází v podhůří Jeseníků a Orlických hor – v létě možnost turistiky, v zimě lyžování. Ubytuje se 30 lidí, v létě je možnost ještě postavení stanů na zahradě. Pro zimní pobyt je celá fara vytápěná automatickým kotlem /topení obstarává správce fary/. Vše ohledně ubytování a i více se dozvíte na www.fara.estranky.cz, nebo na emailu Alena.Hlasna@seznam.cz
či telefonicky 728 324 581.

SVATÝ HOSTÝN

Odkaz na stránky s vnitřní kamerou v bazilice na sv. Hostýně. Po kliknutí na odkaz níže, se vám zobrazí stránky sv. Hostýna, kde je neustále zapnutá kamera v bazilice a můžete rozjímat před SVATOSTÁNKEM i přes internet.
Lze takto sledovat i přenos mše svaté.

 http://bazilika.nwt.cz/   (klikni)

….