Archiv pro měsíc: Květen 2018

FARNÍ DEN 23.6.2018

Zveme Vás na již 4. farní den 23.6.2018 ve Zvoli na zahradě farního domu. Děti čeká 8 stanovišť s úkoly a divadélko. Každé stanoviště bude označené jiným obrázkem. Když úkol splní, dozví se tajné ČÍSLO. Na jednom ze stanovišť zjistí, kde má hledat TAJNOU ŠIFRU. Aby šifru děti vyluštily, musí znát všech 8 číslic a […]

NE! „Istanbulské úmluvě“!

Chvála Kristu! Naši otcové biskupové vydali „Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy“. V tomto listě vyjadřují svůj nesouhlas s Istanbulskou úmluvou a jsou proti ratifikaci tohoto dokumentu parlamentem ČR. VÍCE INFORMACÍ SE ZOBRAZÍ PO KLIKNUTÍ ZDE

POZOR ZMĚNA! ADORACE

Čtvrteční adorace 24.5. bude zrušena, protože budeme slavit poutní mši svatou v kapli v Rájci, která je zasvěcená Panně Marii pomocnici křesťanů. Mše svatá v kapli v Rájci začíná v 17:30 hod. Čtvrteční adorace 31.5. bude zrušena protože budeme slavit slavnost Božího těla, mše svatá bude v kostele ve Zvoli.

Pravidelná adorace KAŽDÝ ČTVRTEK

Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin bude kostel otevřen k adoraci. Pokaždé bude otevření a uzamčení brány kostela zajišťovat někdo jiný (zapsat se na konkrétní čtvrtek můžete v kostele vzadu na stolečku) , zároveň si může připravit i program adorace anebo může být adorace zcela tichá. Pokud bude přítomen kněz, bude vystavena i Nejsvětější […]