Archiv pro rubriku: Nezařazené

NOVÉNA PRO MANŽELE

Na svátek Svaté rodiny, který letos vychází na neděli 30.12.2018, si manželé mohou obnovit svůj manželský slib. Pro lepší přípravu nabízíme manželům 15ti denní novénu – CESTA MANŽELŮ, kterou by se manželé měli modlit vždy spolu ve dvou a začnou v neděli 16.12. a skončí právě na svátek Svaté rodiny 30.12. 2018. Novénu si můžete […]

Rodinný adventní kalendář

Pokud by jste si chtěli letošní prožití adventu trošku obměnit, můžete využít tento rodinný adventní kalendář. Cílem tohoto kalendáře je, aby si  na sebe rodina udělala více času a společně se připravili na narození našeho Pána Ježíše Krista. Přejeme Vám všem příjemné prožití adventu. KE STAŽENÍ NÍŽE NA STRÁNCE:

ADVENTNÍ KONCERT 8.12.2018

Srdečně Vás zveme na adventní koncert, který se uskuteční v sobotu na závěr adoračního dne farnosti v 17:00 hod. v našem kostele ve Zvoli. Zahraje DECHOVÝ ORCHESTR ZÁBŘEH Na závěr Vás čeká malé občerstvení (Obrázek převzatý z: http://www.schmarcz.estranky.cz)

ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI – sobota 8.12.2018

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 8.12.2018 7:00 rorátní mše svatá – 1.roráty, poté snídaně na faře 9:00  vystavení Nejsvětější Svátosti (poté bude možnost využít svátosti smíření) a následuje adorace až do 15:00 Každý se může zapsat k adoraci vzadu v kostele na stolečku. Od 14  do 15:00 adorace se zpěvem a kytarou. Od 17:00 začíná adventní koncert […]

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – arcibiskup Jan

V roce 2005 skončil PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR a jeho závěrečný dokument vyšel po schválení Svatým stolcem v roce 2007. Dokument má řadu výzev pro jednotlivé diecéze, včetně výzvy uspořádat diecézní synody. Po zvážení různých modelů jsem se rozhodl nezatěžovat kněze a věřící další strukturou, kterou by synoda vyžadovala, ale pokusil jsem se […]

FARNÍ DEN 23.6.2018

Zveme Vás na již 4. farní den 23.6.2018 ve Zvoli na zahradě farního domu. Děti čeká 8 stanovišť s úkoly a divadélko. Každé stanoviště bude označené jiným obrázkem. Když úkol splní, dozví se tajné ČÍSLO. Na jednom ze stanovišť zjistí, kde má hledat TAJNOU ŠIFRU. Aby šifru děti vyluštily, musí znát všech 8 číslic a […]

NE! „Istanbulské úmluvě“!

Chvála Kristu! Naši otcové biskupové vydali „Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy“. V tomto listě vyjadřují svůj nesouhlas s Istanbulskou úmluvou a jsou proti ratifikaci tohoto dokumentu parlamentem ČR. VÍCE INFORMACÍ SE ZOBRAZÍ PO KLIKNUTÍ ZDE

POZOR ZMĚNA! ADORACE

Čtvrteční adorace 24.5. bude zrušena, protože budeme slavit poutní mši svatou v kapli v Rájci, která je zasvěcená Panně Marii pomocnici křesťanů. Mše svatá v kapli v Rájci začíná v 17:30 hod. Čtvrteční adorace 31.5. bude zrušena protože budeme slavit slavnost Božího těla, mše svatá bude v kostele ve Zvoli.

Pravidelná adorace KAŽDÝ ČTVRTEK

Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin bude kostel otevřen k adoraci. Pokaždé bude otevření a uzamčení brány kostela zajišťovat někdo jiný (zapsat se na konkrétní čtvrtek můžete v kostele vzadu na stolečku) , zároveň si může připravit i program adorace anebo může být adorace zcela tichá. Pokud bude přítomen kněz, bude vystavena i Nejsvětější […]