Adorační den farnosti

8.12.2018 jsme slavili patrocinium našeho kostela,
který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie.
Den jsme zahájili rorátní mší svatou, poté následoval výstav Nejsvětější svátosti
a den jsme zakončili adventním koncertem – dechového orchestru Zábřeh.