Archiv pro měsíc: Duben 2020

Adorace o smyslu kříže

O smyslu kříže Ú V O D : Jsme tu Pane před tebou, klečíme před Božím hrobem a chceme si ještě jednou prožít tvou cestu kříže. Nechceme tu být jako diváci a posluchači, ani tu nechceme být jen jako jeruzalémské ženy – s citem a pláčem – ale chceme tu být s otevřeným a chápavým […]

Křížová cesta pro starší děti

Křížová cesta pro žáky staršího školního věku   Tato křížová cesta je modlitba francouzského kněze P. Guy Gilberta, který se věnuje mládeži stojící na okraji společ­nosti. Otec Gilbert je autorem několika knih, z nichž byly u nás přeloženy a vydány dva tituly: BRATR VYVR­ŽENÝCH a AŽ DO KRAJNOSTI. Protože „být na okra­ji ” se už […]

Křížová cesta pro mladší děti

Křížová cesta pro pobožnost s dětmi Pomůcky: kříž nebo zastavení křížové cesty, 15 svíček (z nich jedna silnější), zápalky, černé plátno. Křížovou cestu se můžeme s dětmi modlit v kostele nebo v učební místnosti. Podle místních podmínek upravíme prostory. Je vhodné volit tmavší (ale nikoliv úplně tmavý) prostor, oltář nebo stůl pokryjeme černým plátnem. Tento […]

Přímé přenosy bohoslužeb Svatého týdne ze zábřežského kostela sv. Bartoloměje

Naše Charita, kromě přímé pomoci potřebným, se částečně věnuje i organizaci duchovní a psychologické podpory lidem, na které stále hůře dopadají opatření omezující pohyb osob, absence společenského a kulturního vyžití, nemožnost ve společenství prožívat svou víru. Jaký další konkrétní a významný počin jsme připravili a ke spuštění v tomto týdnu chystáme? ONLINE VYSÍLÁNÍ VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB […]