Archiv autora: Správa

Velikonoce 2019

Jak budou probíhat letošní VELIKONOCE v naší farnosti:  Květná neděle – 14.4.  – mše svatá ve Zvoli v 10:15 hod. – křížová cesta na Kalvarii ve 14hod. od kostela v Pobučí – mše sv. v Maletíně v 15hod.  Zelený čtvrtek – 18.4.  – mše svatá v 18:00 hod. Velký pátek – 19.4.  – křížová cesta […]

NOVÉNA PRO MANŽELE

Na svátek Svaté rodiny, který letos vychází na neděli 30.12.2018, si manželé mohou obnovit svůj manželský slib. Pro lepší přípravu nabízíme manželům 15ti denní novénu – CESTA MANŽELŮ, kterou by se manželé měli modlit vždy spolu ve dvou a začnou v neděli 16.12. a skončí právě na svátek Svaté rodiny 30.12. 2018. Novénu si můžete […]

Rodinný adventní kalendář

Pokud by jste si chtěli letošní prožití adventu trošku obměnit, můžete využít tento rodinný adventní kalendář. Cílem tohoto kalendáře je, aby si  na sebe rodina udělala více času a společně se připravili na narození našeho Pána Ježíše Krista. Přejeme Vám všem příjemné prožití adventu. KE STAŽENÍ NÍŽE NA STRÁNCE:

ADVENTNÍ KONCERT 8.12.2018

Srdečně Vás zveme na adventní koncert, který se uskuteční v sobotu na závěr adoračního dne farnosti v 17:00 hod. v našem kostele ve Zvoli. Zahraje DECHOVÝ ORCHESTR ZÁBŘEH Na závěr Vás čeká malé občerstvení (Obrázek převzatý z: http://www.schmarcz.estranky.cz)

ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI – sobota 8.12.2018

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 8.12.2018 7:00 rorátní mše svatá – 1.roráty, poté snídaně na faře 9:00  vystavení Nejsvětější Svátosti (poté bude možnost využít svátosti smíření) a následuje adorace až do 15:00 Každý se může zapsat k adoraci vzadu v kostele na stolečku. Od 14  do 15:00 adorace se zpěvem a kytarou. Od 17:00 začíná adventní koncert […]

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – arcibiskup Jan

V roce 2005 skončil PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR a jeho závěrečný dokument vyšel po schválení Svatým stolcem v roce 2007. Dokument má řadu výzev pro jednotlivé diecéze, včetně výzvy uspořádat diecézní synody. Po zvážení různých modelů jsem se rozhodl nezatěžovat kněze a věřící další strukturou, kterou by synoda vyžadovala, ale pokusil jsem se […]