Kalendář akcí

SETKÁVÁNÍ NEPOKŘTĚNÝCH, KTEŘÍ MAJÍ VZTAH K CÍRKVI

1x za 14 dní v pondělí v 17:30h na faře
současně probíhá i setkání pro přípravu k biřmování

ŘÍJEN 2021

ŘÍJEN MĚSÍC POSVÁTNÉHO RŮŽENCE
„Modlitba svatého růžence je jako nesmírné pouto lásky a záchrany, kterým
můžete ovinout osoby i situace, dokonce mít vliv na všechny události vašeho
času. Pokračujte tedy v modlitbě růžence. Všechno může být ještě změněno,
když vy, moje děti, poslechnete můj hlas a připojíte se modlitbou k neustálé
přímluvě vaší nebeské Matky.“
Ačkoliv byla tato slova řečena Pannou Marií 7. října 1979 v Lurdech knězi Stefanu Gobbimu,
prostřednictvím mimořádného daru vnitřní řeči, můžeme být těmito slovy povzbuzeni
a posilněni k modlitbě posvátného růžence i my dnes.


NEDĚLE 3.10.

POBUČÍ
Tuto neděli 3. října v 8.30 hod. bude mimořádně mše svatá také v kostele sv.
Jana a Pavla v Pobučí.ČTVRTEK  7. října
v 18.00 hodin se sejde na faře pastorační a ekonomická rada farnosti
Zvole.


NEDĚLE 10.10

v 15.00 hod. bude slavena mše svatá mimořádně v kostele sv. Stanislava
v Hynčině, v Maletíně nebude.
PŘIJEĎTE NA POUŤ DO HYNČINY!

SVATÝ HOSTÝN

Odkaz na stránky s vnitřní kamerou v bazilice na sv. Hostýně. Po kliknutí na odkaz níže, se vám zobrazí stránky sv. Hostýna, kde je neustále zapnutá kamera v bazilice a můžete rozjímat před SVATOSTÁNKEM i přes internet.
Lze takto sledovat i přenos mše svaté.

 http://bazilika.nwt.cz/   (klikni)

….