Zelený čtvrtek

Při mši svaté na zelený čtvrtek jsme si připomněli, jak i Pán Ježíš
umýval nohy dvanácti apoštolům.