Úklid

Kontaktní osoba pro úklid:
slečna Otka                       732 263 903, 608 513 014
Dagmar Václavková      731 600 091, rodakvacci@seznam.cz