Podzim a zima na farním domě 2018

Práce na opravách našeho farního domu nepřestávají ani ve zhoršeném počasí.
Stále je co dodělávat a co zlepšovat. Všem, kteří pomáhají ať fyzicky, modlitbou anebo finančně, moc děkujeme.