Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání

V sobotu 14.4.2018 jsme se zúčastnili poutě děkanátu Zábřeh a Šumperk
za obnovu rodin a kněžských povolání.
Pouť začala v 15hod. modlitbou růžence, pokračovala následnou adorací a byla zakončena mší svatou s biskupem Mons. Antonínem Baslerem.