KVĚTNÁ NEDĚLE

Na květnou neděli jsme již podle tradice putovali od kostela v Pobučí na Kalvárii nad obcí. Této na výstup náročnější křížové cesty se  zůčastnilo hned několik věkových kategorií. Křížovou cestou jsme tak v duchu i s Ježíšem zahájili Svatý týden.
                                                                                Všem za krásné setkání děkuje pastorační rada.