Adorace u Božího hrobu

Bílou sobotu jsme zahájili společnou adorací u Božího hrobu, kde jsme rozjímali o smyslu kříže. Poté pokračovala soukromá adorace až do 21hod.