Katechumeni při ,,svatoblažejské” mši svaté

přijali pomazání