MOHELNICKÝ BETLÉM PRO DĚTI

V sobotu 17.2. 2018 se vydáme s dětmi do Mohelnice, abychom si ještě dodatečně prohlédli zajímavý betlém umístěný v boční kapli farního kostela. Správce betléma pan Pavel Nenkovský posečká ještě s jeho rozebráním a uložením, abychom jej uviděli v plné kráse. Potom si ještě zajedeme do Loštic na tvarůžkovou delikatesu.
P.S. Přidat se mohou všichni, děti i dospělí, kteří se na 13.30hod. dopraví do Mohelnice k farnímu kostelu.
Anebo se odjíždí v 13hod. od našeho farního kostela ve Zvoli.