Žehnání restaurovaného kříže u školy v Rájci

kříž

V sobotu 20.9.2014 proběhla v Rájci v kapli mše svatá, obětovaná za živé a zemřelé občany Rájce. Po mši svaté jsme se vydali průvodem od kapličky až ke škole s modlitbou růžence a písní “Svatý kříži tebe ctíme.”  Otec Lev pak požehnal nově zrestaurovaný kamenný kříž, který stojí před místní školou.

Výpis z kroniky obce Rájec:
V říjnu 1892 postavila obec rájecká za přispění několika místních občanů kříz z bílého mramoru slezského před budovou školní, který zhotovil Jan Fietz, sochař z Lindewiese v okr. Frývaldovském v Slezsku. Na čelní straně ve vpadlé výplni s půlkruhovým zaklenutím je podstavec zdoben reliéfem Panny Marie Sedmibolestné, na levé boční stěně je obdobně vytesán reliéf sv. Cyrila, na opačné straně sv. Metoděje. Mezičlánek je na čelní straně zdoben symboly Eucharistie a nad dvěma stupni se tyčí kříž s trojlistovým ukončením ramen, který nese tělo Krista.

Nynější restaurování kříže u školy provedl pan Tomáš Hořínek – kamenosochař z Olomouce nákladem 124 753 Kč, z toho 50 000 Kč činí podpora z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji. Zbývající částka ve výši 74 753 Kč byla financována z rozpočtu obce Rájec.

Kříž byl zcela rozebrán a odvezen do restaurátorské dílny, stupně podstavce byly vyzvednuty ze země a byl proveden nový základ. Po vyčištění a opravě byl kříž znovu sestaven, zatmelen a následně ošetřen ochranným nátěrem.

Ačkoliv tento kříž není uznanou kulturní památkou, může nás těšit vyjádření pana restaurátora Hořínka, že se při své práci dosud nesetkal s tak pěkně a detailně propracovaným tělem Ježíše Krista. Sám si proto udělal jeho kopii, aby ji mohl využít pro obnovu dalších křížů.

Velké poděkování za provedené dílo patří panu starostovi Vladimíru Hrochovi, který první přišel s myšlenkou opravy kříže u školy a také se mu podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje. Poděkování patří však i ostatním členům zastupitelstva, kteří opravu kříže podpořili.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *