K rozjímání…

A tak Bůh, aby se zjevil otevřeně těm, kteří ho celým srdcem hledají, a zůstal skrytý pro ty, kdo mu celým srdcem unikají, přitlumil svou poznatelnost tím způsobem, že dal viditelná znamení těm, kdo ho hledají, a ne těm, kdo ho nehledají.

Je dostatek světla pro ty, kdo si z celé duše přejí Boha spatřit, a je dostatečná tma pro ty, kdo mají přání opačné.

                                                                           Blaise Pascal

K tomu je třeba plně zapojit rozum, vůli a srdce, aby člověk z Boží strany mohl přijmout lásku, naději a víru.

Život křesťana osciluje mezi zákony přirozenými a nadpřirozenými. Obojímu se člověk musí učit a pokud možno i naučit. Od prvních krůčků dítěte až po chválu Boží. Porozumět gravitaci, přitažlivosti k zemi, ale také k Bohu, přitažlivosti k nebi.

Křtem jsme zavázali Boha, aby o nás měl péči a vedl nás k sobě.

Zdaleka nejde jen o Desatero. Desatero pouze udržuje „čistý vzduch“, udržuje prostředí našeho života, abychom viděli vztahově: „Miluj Boha svého z celého srdce a bližního jako sám sebe“.

Když je prostředí  zanešeno disharmonií hříchu, je víra málo živá, či dokonce mrtvá. Pak můžeme přijmout lék, smířit se s Bohem i s lidmi. Právo na smíření má každý pokřtěný, když uvěří v Boží lásku a chce odpovědět svou vírou, nadějí a láskou.

Víra je východiskem k věrnosti, věrnost je východiskem k vděčnosti a vděčnost vede ke chvále (žalm 113, žalm 135 a další texty Písma).  Chvála otevírá srdce člověka k uzdravující Boží pomoci a péči. Bůh Otec to potvrzuje svými  zázraky.

A že to není jenom teorie nebo smyšlenka, můžeme v našem společenství víry na zábřežsku doložit i zřetelnými zázraky Boží péče. Například před 14 lety jsem pokřtil dospělého katechumena Jana Pajera, který před osmi lety přežil na první pohled smrtelnou autonehodu a po letech na pouti do Jeruzaléma, konkrétně vloni 23. března, po děkovné modlitbě a adoraci na místě, kde někteří poutníci uctívají Boží hrob, místo uložení mrtvého těla Pána Ježíše Krista, děkoval Bohu za záchranu života. A tam zakusil zázrak fyzického uzdravení, kdy mohl odložit hole, bez kterých se roky nehnul z místa. Mnozí ho znáte a on vám to rád dosvědčí. (Poutníkovy hole http://rkfzabreh.rps.cz)

Jsme v nesmírné péči Boží, když nemáme mínění opačné. Viz motto B. Pascala.