Kurz pro lektory pokračuje přednáškou

Na kurz pro lektory bude navazovat v pátek 13. března od
18.30 hod. v sále Devítky setkání s P. doc. Petrem Chalupou,
ředitelem
Českého katolického biblického díla na téma „Úvod do Písma svatého“
a v pátek 3. dubna se sejdeme v 17.00 hod. na Devítce s otcem biskupem Antonínem Baslerem. Téma jeho promluvy bude „Duchovní rozměr lektorské služby.
Kurz pro lektory zakončí mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, při které budou předána lektorům osvědčení.