POSLEDNÍ RORÁTY

POSLEDNÍ RORÁTY

V PÁTEK 22.12. při mši v 16:00 hod.
a ráno v SOBOTU 23.12. v 7:00, po kterých následuje i snídaně na faře. Všichni jste srdečně zváni.