SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – mše sv. v 6h ráno v neděli 1.4.

V neděli 1.dubna na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně- Boží hod velikonoční pojede autobus.
Z Jestřebí vyjíždí od kapličky v 05.30 hod.,
z Ráječka ze zastávky v 05.35 hod.
z Rájce v 05.40 hod. ze zastávky a od kaple

Všichni jste srdečně zváni na vigílii, která slavnostně začíná v 6:00hod. venku před kostelem
Po mši svaté jste taktéž zváni na snídani na faru.