SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – arcibiskup Jan

V roce 2005 skončil PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR a jeho závěrečný dokument vyšel po schválení Svatým stolcem v roce 2007.
Dokument má řadu výzev pro jednotlivé diecéze, včetně výzvy uspořádat diecézní synody. Po zvážení různých modelů jsem se rozhodl nezatěžovat kněze a věřící další strukturou, kterou by synoda vyžadovala, ale pokusil jsem se pomocí stávající struktury naplnit předložené výzvy. Nejde o to, abychom vytvořili nový dokument, ale abychom výzvy
Plenárního sněmu dle našich podmínek a možností uvedli do života. Zatím nemohu říci, že bychom všechno splnili, ale myslím, že dozrál čas, abychom shrnuli dosavadní kroky a vytýčili další úkoly…
                                                                         (citováno z: OLDIN, roč.28, leden-únor 2018, č.1-2, s.11)
Toto píše arcibiskup Jan v prvním dvojčísle časopisu OLDIN
pod nadpisem ŽIVÁ CÍRKEV – SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE.
Na našich stránkách jsou jednotlivé články dostupné k přečtení: po kliknutí zde ,
anebo je najdete rovněž v každém čísle časopisu OLDIN, který je zdarma dostupný
v našem kostele či na stránkách: http://www.ado.cz/obsah/oldin