Vánoční poselství

Stále plynoucí čas spásy a jeho znamení naplňoval Izraelity už od dob
Abraháma důvěrou v Pána Pánů. Tato důvěra v Něho dávala tušit, že už přichází.
Ale vždy když přichází, vždy překvapuje.
Překvapuje Abraháma a Sáru, překvapuje Davida, překvapuje Zachariáše,
překvapuje Alžbětu, překvapuje Marii, překvapuje Josefa, překvapuje Církev.
Čím překvapí o těchto Vánocích mne? Unesu to?
Pane, ať dokážu toto překvapení přijmout, ať jej nepřijímám jako útok na své malé,
velké Já, ale jako dar poznání na cestě k Tobě, abych navěky mohl
zpívat o Hospodinových milostech.
Pane Ježíši, přijď a překvap nás Ty, už se připravujeme.
Kéž bychom dokázali v překvapeních, daných nám osobně nebo i celému světu,
najít znamení času na cestě spásy za Pánem Ježíšem Kristem.
Hojnost Božího požehnání Vám i Vašim blízkým vyprošuje P. František Eliáš