Velikonoce 2019

Jak budou probíhat letošní VELIKONOCE v naší farnosti:

 Květná neděle – 14.4. 
– mše svatá ve Zvoli v 10:15 hod.
– křížová cesta na Kalvarii ve 14hod. od kostela v Pobučí
– mše sv. v Maletíně v 15hod.
 Zelený čtvrtek – 18.4. 
– mše svatá v 18:00 hod.
Velký pátek – 19.4. 
– křížová cesta po Zvoli až na Člupek – začátek v 9:00 hod. v kostele, ztvární děti a mládež 
velkopáteční obřady v 15:00 hod. ve Zvoli

Bílá sobota – 20.4.
adorace o smyslu kříže – v 9:00 hod v kostele ve Zvoli a nasledně možnost tiché adorace u Božího hrobu, vzadu v kostele na stolečku je arch, kde je možné se zapsat na určitý čas.

Neděle – 21.4.
– vigilie zmrtvýchvstání ve Zvoli v 5:30 hod. a poté agapé (snídaně) na faře
bude sloužena ještě i mše v 10:15 (nejde již o vigilii zmrtvýchvstání !)
mše svatá v Maletíně- slavnost vzkříšení Páně – v 15:00

Velikonoční pondělí – 22.4.
– mše svatá ve Zvoli v 8:00 hod.