AUTOBUSOVÁ POUŤ 22.9.2021

Na sv. Mořice, ve středu 22. září, chystáme další autobusovou pouť ze Zvole na Velehrad,
do Kroměříže a Olomouce.
Ze Zvole autobus odjíždí v 7.00 hod. V 9.00 hod. bude mše svatá na Velehradě v poutním
domě Stojanov s duchovním slovem P. Vojtěcha Šímy. Poté projdeme poutní areál po jeho
dostavbě, v bazilice se pomodlíme u hrobu Antonína Cyrila Stojana a kardinála Tomáše
Špidlíka.
Přesuneme se do Kroměříže, kde budeme mít oběd v jídelně arcibiskupského gymnázia,
a protože tento den je patrocinium kostela sv. Mořice, pomodlíme se litanie ke všem svatým
v chrámu sv. Mořice a pouť završíme návštěvou Olomouce.
Návrat mezi 17.00 a 19.00 hod.
Cena 500 Kč.
Přihlášky tak jako minule ve farní kanceláři v Zábřeze u paní Lexmanové (tel. 731 626 509).