ŽEHNÁNÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO


V pondělí 13. září v 16.00 hod. se sejdeme ve Zvoli před farním
kostelem u nově zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého,

která dosud, kvůli covidové epidemii, nebyla požehnána.
Referát o historickém významu Jana Nepomuckého v našich dějinách
i ve světě přednese starosta obce Zvole, Mgr. Radek Kól.
Sochu požehná děkan Radek Maláč.
Poté se v kostele uskuteční krátký koncert v podání Ladislava
Kolčavy a jeho hostů.
Zveme všechny místní i přespolní.