ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 8.12.2017

V pátek 8.12.2017 bude adorační den v naší farnosti.

Svátost oltářní bude vystavena v 9.00 hod a poté se můžete každý napsat na určitou dobu, kdy můžete strávit Váš čas s Pánem. Mše svatá pak bude v 16.00 hod.