ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI – sobota 8.12.2018

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
8.12.2018

7:00 rorátní mše svatá – 1.roráty, poté snídaně na faře
9:00  vystavení Nejsvětější Svátosti (poté bude možnost využít svátosti smíření)
a následuje adorace až do 15:00
Každý se může zapsat k adoraci vzadu v kostele na stolečku.
Od 14  do 15:00 adorace se zpěvem a kytarou.
Od 17:00 začíná adventní koncert pod vedením DECHOVÉHO ORCHESTRU ZÁBŘEH
Po skončení Vás čeká malé občerstvení