Pěší pouť farnosti Zvole

Pěší pouť farnosti Zvole a všech spřízněných duši ke Svaté bráně olomoucké katedrály se uskuteční
v sobotu 7. května 2016.
Podrobnější informace najdete v rubrice – CO SE KDE DĚJE… –