Pravidelná adorace KAŽDÝ ČTVRTEK

Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin bude kostel otevřen k adoraci.
Pokaždé bude otevření a uzamčení brány kostela zajišťovat někdo jiný (zapsat se na konkrétní čtvrtek můžete v kostele vzadu na stolečku) , zároveň si může připravit i program adorace anebo může být adorace zcela tichá.
Pokud bude přítomen kněz, bude vystavena i Nejsvětější svátost oltářní.