Přímé přenosy bohoslužeb Svatého týdne ze zábřežského kostela sv. Bartoloměje

Naše Charita, kromě přímé pomoci potřebným, se částečně věnuje i organizaci duchovní a psychologické podpory lidem, na které stále hůře dopadají opatření omezující pohyb osob, absence společenského a kulturního vyžití, nemožnost ve společenství prožívat svou víru. Jaký další konkrétní a významný počin jsme připravili a ke spuštění v tomto týdnu chystáme?

ONLINE VYSÍLÁNÍ VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB Z KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE!

Protože ještě stále není možné se mší svatých účastnit osobně a v kolektivu věřících, nabízíme všem farníkům v děkanátu alespoň možnost shlédnout velikonoční obřady Svatého týdne ze zábřežského farního kostela sv. Bartoloměje na dálku, přes internet. Stačí si v prohlížeči internetu najít příslušný kanál služby YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWlTsSN4qAt1wJ1Few3EhWw(pokud si připojíte trvalý odběr, o což prosíme, získáme po 30 dnech snadněji zapamatovatelnou adresu), kde se můžete k živému vysílání připojit, případně se na mši či kázání podívat kdykoliv později i ze záznamu. Předpokládá se i budoucí využívání přímých přenosů pro nemohoucí, seniory, lidi po úrazech, nemocné … zkrátka všechny, kdo se ani v době, kdy už bude povolen pohyb a shromažďování osob, do svého farního kostela nedostanou. Technické dotazy k příjmu našich online bohoslužeb rádi zodpovíme na telefonu: 732 730 527 či emailu: it@reparto.cz .

Uvedené jsme řešili v návaznosti na oslovení a žádost otce Radka Maláče z minulého týdne, první živý přenos připravujeme na Zelený čtvrtek na 18:00 hodinu. V tento den bude také mj. sloužena děkovná i přímluvná bohoslužba za všechny zaměstnance a dobrovolníky zábřežské Charity, jejichž činnost je v tuto chvíli opravdu úžasná a nenahraditelná.

Prosíme o šíření této nabídky i mezi členy římskokatolické farnosti, tam kde mají v domácnosti výpočetní techniku a připojení k internetu – mohou se ke sledování bohoslužeb na počítači, notebooku, tabletu či telefonu přidat. 

Sponzorsky konektivitu pro přenos dat zajišťuje významný regionální poskytovatel internetu firma RPSnetz Olšan. Techniku ke snímání přenosů a kabeláž zajistil a farnosti daroval sociální podnik REPARTO Zábřeh s.r.o., dceřiná firma CHARITY ZÁBŘEH založená pro podnikání a zaměstnávání lidí s hendikepem. DĚKUJEME!
 

zdroj: https://covid.charitazabreh.cz/component/easyblog/prime-prenosy-bohosluzeb-svateho-tydne-ze-zabrezskeho-kostela-sv-bartolomeje?Itemid=101&fbclid=IwAR0siEe4cf5YVUaOiIYj5ohlytIA-fJNmKZnymF6a7A-hANbKXoY9vhF7dM